Thời gian tham gia bồi dưỡng chuyên môn của Luật sư là bao nhiêu lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời gian tham gia bồi dưỡng chuyên môn của Luật sư là bao lâu? Nam luật sư có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi có được miễn bồi dưỡng chuyên môn không? Em là nam đang dự định học Luật sư, cho em hỏi sau khi được cấp thẻ Luật sư thì một năm phải tham gia bồi dưỡng chuyên môn bao nhiêu giờ? Nếu có con nhỏ thì có được miễn tham gia bồi dưỡng không? 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời gian tham gia bồi dưỡng chuyên môn của Luật sư là bao lâu?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định về thời gian tham gia bồi dưỡng và quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng như sau:

1. Thời gian tham gia bồi dưỡng tối thiểu là 08 giờ/năm.

2. Luật sư được tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng trong năm đó khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Viết bài nghiên cứu pháp luật được đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc nước ngoài; viết sách, giáo trình được xuất bản về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư hoặc kỹ năng hành nghề luật sư;

b) Tham gia giảng dạy về pháp luật, kỹ năng hành nghề luật sư, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư tại các cơ sở đào tạo cử nhân luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư; tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng hoặc trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư theo quy định của Thông tư này;

c) Tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo chức danh tư pháp;

d) Tham gia và hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư ở nước ngoài;

đ) Tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm từ 01 ngày trở lên về các nội dung theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này do Sở Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp tổ chức.

3. Luật sư tham gia bồi dưỡng được quy đổi theo quy định tại khoản 2 Điều này thì 01 lần tham gia và hoàn thành được tính bằng 08 giờ thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng.

Như vậy, Luật sư phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ tối thiểu 8 giờ/năm theo như quy định trên.

Nam luật sư có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi có được miễn bồi dưỡng chuyên môn không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định về miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng như sau:

1. Những người sau đây được miễn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm:

a) Luật sư đang làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Nữ luật sư có con dưới 12 tháng tuổi được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm;

c) Luật sư vì lý do bệnh tật có đơn đề nghị và được Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xác nhận;

d) Luật sư từ đủ 70 tuổi trở lên và có trên 20 năm hành nghề luật sư;

đ) Luật sư phải điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh và thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế từ 03 tháng trở lên có Giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Theo đó, chỉ có nữ Luật sư có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi mới được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.