Người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện được quản lý dưới hình thức nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hình thức quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện như thế nào? Đối tượng quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện như thế nào

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hình thức quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện

Căn cứ Điều 45 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định về hình thức quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện như sau:

1. Quản lý tại gia đình được áp dụng đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định, gia đình (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột từ đủ 18 tuổi trở lên) đồng ý quản lý, đại diện gia đình xác nhận bằng văn bản theo Mẫu số 35 Phụ lục II Nghị định này

2. Quản lý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở quản lý) được áp dụng đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định hoặc có nơi cư trú ổn định nhưng gia đình (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột từ đủ 18 tuổi trở lên) không đồng ý quản lý, đại diện gia đình xác nhận bằng văn bản theo Mẫu số 35 Phụ lục II Nghị định này.

Đối tượng quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện

Căn cứ Điều 44 Nghị định trên quy định về đối tượng quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện như sau:

1. Người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bị áp dụng biện pháp quản lý bằng một trong hai hình thức quy định tại Điều 45 Nghị định này.

2. Thời hạn quản lý được tính từ thời điểm lập hồ sơ cho đến thời điểm người có thẩm quyền đưa đối tượng đi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án.

3. Thời gian quản lý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội đối với đối tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều này được trừ vào thời hạn cai nghiện bắt buộc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin