Phải nộp bao nhiêu tiền để phúc khảo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức?

Ngày hỏi:09/05/2022

Mức phí phúc khảo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là bao nhiêu? Nộp phí phúc khảo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ở đâu? Chào ban biên tập, tôi hiện tại đang muốn phúc khảo bài thi thăng hạng chức danh viên chức nghề nghiệp của mình thì mức phí để phúc khảo là bao nhiêu và phải nộp ở đâu? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Mức phí phúc khảo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định về mức thu phí như sau:

Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

I

Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)

 

 

 

- Dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

500.000

 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

400.000

 

- Từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

300.000

II

Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

 

 

1

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I

 

 

 

- Dưới 50 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.400.000

 

- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.300.000

 

- Từ 100 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

1.200.000

2

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV

 

 

 

- Dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

700.000

 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

600.000

 

- Từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

500.000

III

Phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Đồng/bài thi

150.000

Như vậy, mức phí phúc khảo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là 150.000 đồng/bài thi.

Nộp phí phúc khảo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ở đâu?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định về tổ chức thu phí như sau:

1. Cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức là tổ chức thu phí tuyển dụng.

2. Cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là tổ chức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Theo đó, người muốn phúc khảo bài thi phải nộp phí phúc khảo ở cơ quan, đơn vị tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo như quy định trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin