Sĩ quan huấn luyện chiến đấu bị thương 10% thì được xem là thương binh không?

Ngày hỏi:09/05/2022

Sĩ quan huấn luyện chiến đấu bị thương 10% thì được xem là thương binh không? Điều kiện để hưởng chính sách như thương binh? Chồng em là sĩ quan hôm trước anh ấy tập huấn chiến đấu và bị thương 10% em muốn hỏi là chồng em có thuộc trường hợp xem xét thương binh chưa? Nếu không thuộc đối tượng là thương binh nhưng bị thương theo điều kiện thương binh thì có được hưởng chính sách gì không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Sĩ quan huấn luyện chiến đấu bị thương 10% thì được xem là thương binh không?

Theo Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là thương binh, cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

b) Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng;

c) Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;

d) Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh mà để lại thương tích thực thể;

đ) Làm nghĩa vụ quốc tế;

e) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh;

g) Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;

h) Do tai nạn khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định;

i) Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm;

k) Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì sĩ quan khi bị thương tật trên 21% do huấn luyện chiến đấu thuộc trường hợp xét Giấy chứng nhận thương binh. Do đó, đối chiếu với trường hợp của chồng bạn thì bị thương tật 10% chưa thuộc trường hợp xem xét là thương binh.

Điều kiện để hưởng chính sách như thương binh?

Theo Khoản 2 Điều 23 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 quy định về điều kiện hưởng chế độ như thương binh:

2. Người không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là người hưởng chính sách như thương binh và cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”.

Theo đó, người không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân nhưng đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 thì vẫn có thể hưởng chính sách như thương binh,

Trân trọng!

 

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin