Tốt nghiệp đại học ngành quản lý nhà nước có thể trở thành giáo viên dạy quốc phòng an ninh không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tốt nghiệp đại học ngành quản lý nhà nước có thể trở thành giáo viên dạy quốc phòng an ninh hay không? Thời gian đào tạo văn bằng hai đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trong thời gian bao lâu? Tôi vừa tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước và đang có mong muốn trở thành giáo viên dạy quốc phòng, an ninh ở trường cấp 3, anh chị cho tôi hỏi tôi có thể đi dạy quốc phòng, an ninh hay không? Nhờ anh chị giải đáp. Cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tốt nghiệp đại học ngành quản lý nhà nước có thể trở thành giáo viên dạy quốc phòng an ninh hay không?

Tại Điều 23 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 có quy định về giáo viên, giảng viên dạy quốc phòng, an ninh như sau:

1. Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh bao gồm giáo viên, giảng viên chuyên trách, thỉnh giảng và cán bộ quân đội, công an biệt phái.

2. Giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh phải có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên; trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Chính phủ quy định cụ thể trình độ chuẩn giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với từng đối tượng giáo dục quốc phòng và an ninh; thời gian, lộ trình hoàn thành.

Theo đó, trong trường hợp của bạn, bạn cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh thì sẽ trở thành giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh.

Thời gian đào tạo văn bằng hai đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trong thời gian bao lâu?

Tại Khoản 1 Điều 24 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 có quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tuyển dụng giáo viên, giảng viên như sau:

1. Việc đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định như sau:

a) Đào tạo chính quy chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh, tập trung 04 năm với đối tượng tuyển sinh là những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

b) Đào tạo văn bằng 2, tập trung 02 năm với đối tượng tuyển sinh là những người đã có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác;

c) Đào tạo văn bằng 2, tập trung 18 tháng với đối tượng tuyển sinh là giáo viên, giảng viên đang giảng dạy tại trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và đã có chứng chỉ đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh thời gian đào tạo không dưới 06 tháng.

Như vậy, thời gian đào tạo văn bằng hai đối với người đã có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác là trong 02 năm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin