Trẻ sinh ra sống dưới 24 giờ đã làm khai sinh thì có phải làm khai tử không? Thủ tục đăng ký khai tử quy định thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trẻ sinh ra sống dưới 24 giờ đã làm khai sinh thì có phải làm khai tử không? Thủ tục đăng ký khai tử quy định thế nào? Vợ chồng anh ruột em vừa sinh em bé vì là con đầu lòng nên gia đình đã đăng ký khai sinh ngày khi cháu chào đời. Tuy nhiên vì một số nguyên nhân cháu em đã mất ngày trong ngày sinh. Em muốn hỏi gia đình em làm khai sinh rồi thì có phải làm khai tử không? Cháu em sống chưa được 24 giờ. Nếu phải làm thì thủ tục thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trẻ sinh ra sống dưới 24 giờ đã làm khai sinh thì có phải làm khai tử không?

Căn cứ Điều 30 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền được khai sinh, khai tử như sau:

1. Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh.

2. Cá nhân chết phải được khai tử.

3. Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu.

4. Việc khai sinh, khai tử do pháp luật về hộ tịch quy định.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì trong trường hợp trẻ em sinh ra chưa được 24 giờ đã chết thì không khai sinh và khai tử trừ khi cha mẹ đẻ có yêu cầu. Tuy nhiên, trong trường bạn đã đăng ký khai sinh cho bé thì bạn cần phải làm giấy khai tử.

Thủ tục đăng ký khai tử quy định thế nào?

Theo Điều 52 Luật hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký khai tử như sau:

1. Người đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi khai tử ký vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục hộ tịch cho người đi khai tử.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

3. Sau khi đăng ký khai tử, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục hộ tịch cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân.

Trường hợp người chết là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì công chức làm công tác hộ tịch khóa thông tin của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Theo đó, anh/chị hoặc người thân cần khai tử cho trẻ theo quy định phía trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.