Không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức QLNN đối với công chức giữ ngạch chuyên viên có được làm Kiểm soát viên thị trường không?

Ngày hỏi:09/05/2022

Không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch chuyên viên có được làm Kiểm soát viên thị trường? Không giữ ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường thì có được thi làm Kiểm soát viên thị trường không? Chào Luật sư, tôi hiện đang làm công chức có ngạch tương đương với ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường thì có thể thi lên làm Kiểm soát viên thị trường không? Tôi không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước đối với công chức giữ ngạch chuyên viên thì có đủ tiêu chuẩn trình độ đào tạo làm Kiểm soát viên thị trường không? Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức QLNN đối với công chức giữ ngạch chuyên viên có được làm Kiểm soát viên thị trường?

Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Thông tư 02/2022/TT-BCT quy định về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng kiểm soát viên thị trường như sau:

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương.

Như vậy, công chức giữ ngạch chuyên viên không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và tương đương sẽ không đủ điều kiện tiêu chuẩn để làm Kiểm soát viên thị trường.

Không giữ ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường thì có được thi làm Kiểm soát viên thị trường không?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều trên như sau:

5. Thời gian giữ ngạch đối với công chức Quản lý thị trường dự thi nâng ngạch lên ngạch Kiểm soát viên thị trường đáp ứng một trong các trường hợp sau đây:

a) Công chức Quản lý thị trường có thời gian giữ ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch);

b) Công chức Quản lý thị trường có tổng thời gian vừa giữ ngạch tương đương với ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường và ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), thì phải có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

Theo đó, nếu không giữ ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường thì Công chức Quản lý thị trường phải có thời gian giữ ngạch tương đương với ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường và ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường theo quy định mới đủ điều kiện dự thi nâng ngạch Kiểm soát viên thị trường.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin