Làm Kiểm soát viên chính thị trường có cần bằng cấp lý luận chính trị hay không?

Ngày hỏi:09/05/2022

Làm Kiểm soát viên chính thị trường có cần bằng cấp lý luận chính trị không? Phải giữ ngạch Kiểm soát viên thị trường bao nhiêu năm mới có thể thi ngâng ngạch lên Kiểm soát viên chính thị trường? Chào luật sư, tôi đang làm Kiểm soát viên thị trường muốn thi nâng ngạch lên Kiểm soát viên chính thị trường thì có cần bằng cấp lý luận chính trị gì không? Tôi đã làm được 8 năm rồi thì đã đủ điều kiện thời gian để thi nâng ngạch chưa? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Làm Kiểm soát viên chính thị trường có cần bằng cấp lý luận chính trị không?

Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Thông tư 02/2022/TT-BCT quy định về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm soát viên chính thị trường như sau:

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Như vậy, điều kiện về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm soát viên chính thị trường không cần phải có bằng cấp lý luận chính trị như Kiểm soát viên cao cấp thị trường.

Phải giữ ngạch Kiểm soát viên thị trường bao nhiêu năm mới có thể thi ngâng ngạch lên Kiểm soát viên chính thị trường?

Theo Khoản 5 Điều trên có quy định như sau:

5. Yêu cầu đối với công chức Quản lý thị trường dự thi nâng ngạch lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường

a) Có thời gian giữ ngạch Kiểm soát viên thị trường và tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kê thời gian tập sự). Trường hợp có thời gian giữ ngạch tương đương với ngạch Kiểm soát viên thị trường thì thời gian giữ ngạch Kiểm soát viên thị trường tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

b) Trong thời gian giữ ngạch Kiểm soát viên thị trường và tương đương đã tham gia xây dựng ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc chủ trì, tham gia xây dựng chiến lược, đề án, kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được ban hành hoặc chủ trì, tham gia xây dựng đề án kiểm tra, xử lý vi phạm đối với ngành hàng, nhóm hàng, lĩnh vực hoặc đề án kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền ban hành, nghiệm thu. Cụ thể:

Có quyết định của người có thẩm quyền thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập hoặc Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc có văn bản giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng của người có thẩm quyền đối với trường hợp không bắt buộc phải thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập hoặc Tổ soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Có quyết định của người có thẩm quyền thành lập Ban soạn thảo đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ngành, cấp tỉnh hoặc có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền về việc chủ trì, tham gia xây dựng chiến lược, đề án, kế hoạch của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh.

Theo đó, anh/chị chưa đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường theo như quy định trên. Để dự thi nâng ngạch cần phải có thời gian giữ ngạch Kiểm soát viên thị trường từ đủ 09 năm trở lên (không kê thời gian tập sự).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin