Làm Kiểm soát viên cao cấp thị trường bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị không?

Ngày hỏi:09/05/2022

Làm Kiểm soát viên cao cấp thị trường bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị? Phải làm Kiểm soát viên chính thị trường bao nhiêu năm mới có thể thi lên Kiểm soát viên cao cấp thị trường? Chào luật sư, tôi muốn làm Kiểm soát viên cao cấp thị trường thì phải bắt buộc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị không, có giấy tờ khác thay thế được không? Phải làm Kiểm soát viên chính thị trường bao nhiêu năm mới được thi nâng ngạch? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Làm Kiểm soát viên cao cấp thị trường bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị?

Căn cứ Khoản 4 Điều 5 Thông tư 02/2022/TT-BCT quy định về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm soát viên cao cấp thị trường như sau:

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường;

b) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Như vậy, Kiểm soát viên cao cấp thị trường bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc giấy tờ khác có giá trị tương tương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền như trên.

Trân trọng!

Phải làm Kiểm soát viên chính thị trường bao nhiêu năm mới có thể thi lên Kiểm soát viên cao cấp thị trường?

Theo Khoản 5 Điều 5 Thông tư 02/2022/TT-BCT quy định về tiêu chuẩn về yêu cầu đối với công chức Quản lý thị trường dự thi nâng ngạch lên ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường như sau:

5. Yêu cầu đối với công chức Quản lý thị trường dự thi nâng ngạch lên ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường:

a) Có thời gian giữ ngạch Kiểm soát viên chính thị trường và tương đương từ đủ 06 năm trở lên. Trường hợp có thời gian giữ ngạch tương đương với ngạch Kiểm soát viên chính thị trường thì thời gian giữ ngạch Kiểm soát viên chính thị trường tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

b) Trong thời gian giữ ngạch Kiểm soát viên chính thị trường và tương đương đã chủ trì xây dựng ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ngành, cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu hoặc chủ trì, tham gia xây dựng chiến lược, đề án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đề án kiểm tra, xử lý vi phạm đối với ngành hàng, nhóm hàng, lĩnh vực hoặc đề án kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được ban hành. Cụ thể:

Có quyết định của người có thẩm quyền thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập hoặc Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc có văn bản giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng của người có thẩm quyền đối với trường hợp không bắt buộc phải thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập hoặc Tổ soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Có quyết định của người có thẩm quyền thành lập Ban soạn thảo đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ngành, cấp tỉnh hoặc có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền về việc chủ trì, tham gia xây dựng chiến lược, đề án của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, anh/chị muốn dự thi nâng ngạch lên Kiểm soát viên cao cấp thị trường cần phải có thời gian giữ ngạch Kiểm soát viên chính thị trường từ đủ 06 năm trở lên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin