Số lượng hồ sơ xét chọn tuyên dương - khen thưởng học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc?

Ngày hỏi:07/10/2022

Số lượng hồ sơ xét chọn tuyên dương - khen thưởng học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc là bao nhiêu? Việc xét chọn tuyên dương - khen thưởng giáo dục nghề nghiệp xuất sắc do ai thực hiện? Chào luật sư, hiện tại em đang theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hồ sơ của em đã đạt đủ điều kiện để xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu rồi và giờ em muốn biết số lượng hồ sơ được xét duyện khen thưởng là bao nhiêu? Việc xét duyệt do cơ quan nào thực hiện? Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Số lượng hồ sơ xét chọn tuyên dương - khen thưởng học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 8 Quy chế Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu ban hành kèm Quyết định 316/QĐ-LĐTBXH năm 2022 quy định về số lượng xét chọn như sau:

Số lượng xét chọn tuyên dương tối đa 200 học sinh, sinh viên, số lượng cụ thể do Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu cấp toàn quốc xem xét quyết định trên cơ sở hồ sơ thực tế.

Theo đó, số lượng xét chọn tuyên dương tối đa 200 học sinh, sinh viên và cụ thể do Hội đồng xét chọn quyết định theo như quy định trên.

Việc xét chọn tuyên dương - khen thưởng giáo dục nghề nghiệp xuất sắc do ai thực hiện?

Theo quy định tại Điều 10 Quy chế Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu ban hành kèm Quyết định 316/QĐ-LĐTBXH năm 2022 về hội đồng xét chọn như sau:

1. Hội đồng cấp cơ sở (trường)

a) Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành lập Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu cấp cơ sở.

b) Hội đồng cấp cơ sở có nhiệm vụ xét chọn, giới thiệu học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu của trường đáp ứng tiêu chí tại điểm b, khoản 1, Điều 7 Quy chế này.

2. Hội đồng cấp tỉnh

a) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu cấp tỉnh.

b) Hội đồng cấp tỉnh có nhiệm vụ xét chọn, giới thiệu học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giới thiệu theo đúng các tiêu chuẩn và cung cấp đầy đủ các tài liệu hồ sơ học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu theo Quy chế này.

3. Hội đồng cấp toàn quốc

a) Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thành lập Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu hằng năm.

b) Hội đồng xét chọn cấp toàn quốc có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và xét chọn hồ sơ học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu theo các tiêu tại Quy chế này, báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả xét chọn tuyên dương.

Như vậy, việc xét chọn sẽ do hội đồng cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp toàn quyết thực hiện xét chọn theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.