Quy định về thể hiện nội dung nhật ký công tác triển khai dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn NSNN?

Ngày hỏi:06/05/2022

Quy định về nội dung nhật ký công tác triển khai dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn NSNN là gì? Nhật ký công tác triển khai dự án đầu tư được thể hiện như thế nào? Mong được hỗ trợ!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về nội dung nhật ký công tác triển khai dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn NSNN là gì?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định về nội dung nhật ký triển khai dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn NSNN như sau:

a) Danh sách cán bộ tham gia của các bên trực tiếp triển khai (chức danh và nhiệm vụ của từng người) bao gồm: triển khai, giám sát tác giả (nếu có);

b) Diễn biến tình hình triển khai theo ngày đối với triển khai xây lắp, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, cài đặt phần mềm thương mại; diễn biến tình hình triển khai theo mốc thời gian đối với triển khai xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu;

c) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, các vi phạm, sai khác, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình triển khai (nếu có);

d) Các kiến nghị của nhà thầu triển khai, đơn vị tư vấn lập thiết kế chi tiết (nếu có), đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có);

đ) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai của các bên có liên quan (nếu có).

Nhật ký công tác triển khai dự án đầu tư được thể hiện như thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định:

Nhật ký công tác triển khai phải được thể hiện theo ngày triển khai, mốc thời gian và được đóng thành quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu triển khai.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin