Các bên trong vụ việc đồng thời yêu cầu hòa giải mới có thể tiến hành hòa giải đúng không?

Ngày hỏi:06/05/2022

Các bên trong vụ việc đồng thời yêu cầu hòa giải mới có thể tiến hành hòa giải? Có thể lựa chọn hòa giải viên tiến hành vụ việc hòa giải không? Hiện tại tôi đang có tranh chấp với hàng xóm và đang muốn tiến hành hòa giải nhưng khi yêu cầu thì bên tổ chức hòa giải không tiến hành hòa giải vì lý do phải đợi hàng xóm tôi yêu cầu thì có đúng không? Tôi có thể lựa chọn hòa giải viên để tiến hành hòa giải không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Các bên trong vụ việc đồng thời yêu cầu hòa giải mới có thể tiến hành hòa giải?

Căn cứ Điều 16 Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 quy định về căn cứ tiến hành hòa giải như sau:

Hòa giải ở cơ sở được tiến hành khi có một trong các căn cứ sau đây:

1. Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải;

2. Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải;

3. Theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Như vậy, một bên trong vụ việc yêu cầu hòa giải đã đủ căn cứ để hòa giải viên tiến hành hòa giải theo quy định trên.

Có thể lựa chọn hòa giải viên tiến hành vụ việc hòa giải không?

Theo quy định tại Điều 17 Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải như sau:

1. Lựa chọn, đề xuất hòa giải viên, địa điểm, thời gian để tiến hành hòa giải.

2. Đồng ý hoặc từ chối hòa giải; yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải.

3. Yêu cầu việc hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai.

4. Được bày tỏ ý chí và quyết định về nội dung giải quyết hòa giải.

5. Trình bày đúng sự thật các tình tiết của vụ, việc; cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan.

6. Tôn trọng hòa giải viên, quyền của các bên có liên quan.

7. Không gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa điểm hòa giải.

Theo đó, các bên có thể lựa chọn hòa giải viên tiến hành vụ việc theo quy định trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin