Tiêu chuẩn của chức danh kỹ thuật viên khuyến nông quy định thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tiêu chuẩn của chức danh kỹ thuật viên khuyến nông quy định thế nào? Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng? Mong được giải đáp thắc mắc

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tiêu chuẩn của chức danh kỹ thuật viên khuyến nông quy định thế nào?

Căn cứ Điều 7 Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định về kỹ thuật viên khuyến nông - Mã số: V.03.09.27 như sau:

1. Nhiệm vụ

a) Trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân.

b) Tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật về khuyến nông; báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động về khuyến nông.

c) Theo dõi, tổng hợp số liệu thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông.

d) Thực hiện hoặc tham gia thực hiện các công việc cụ thể của dự án, kế hoạch, nhiệm vụ về khuyến nông (đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền, xây dựng mô hình trình diễn và nhân rộng mô hình, tư vấn và dịch vụ về khuyến nông).

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ

a) Nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khuyến nông.

b) Nắm được tình hình sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

c) Nắm được các kiến thức cơ bản về khuyến nông, có phương pháp, kỹ năng hoạt động khuyến nông phù hợp với vị trí việc làm.

d) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng?

Căn cứ Điều 8 Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng như sau:

Điều 8. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

1. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nội quy và quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng nghĩa vụ viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, chủ động và phối hợp chặt chẽ trong công tác, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đồng nghiệp.

3. Trung thực, nhiệt tình, tâm huyết, tận tụy với nghề nghiệp.

4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi.

5. Không lợi dụng danh nghĩa, chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm. Có tinh thần dũng cảm, mưu trí đấu tranh chống lại hành vi phá hoại để quản lý bảo vệ rừng.

6. Có trách nhiệm quản lý tài sản, công cụ hỗ trợ, phương tiện và các trang thiết bị, tài liệu phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.