Văn phòng Thừa phát lại có thể được tổ chức theo loại hình công ty TNHH hay không?

Ngày hỏi:06/05/2022

Văn phòng Thừa phát lại có thể được tổ chức theo loại hình công ty TNHH không? Văn phòng Thừa phát lại có được mở chi nhánh hay không? Chào luật sư, tôi hiện nay đang có dự định mở văn phòng Thừa phát lại, không biết có thể đăng ký theo loại hình công ty Trách nhiệm hữu hạn được không? Thành lập văn phòng rồi có được mở thêm chi nhánh không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Văn phòng Thừa phát lại có thể được tổ chức theo loại hình công ty TNHH không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về văn phòng Thừa phát lại như sau:

1. Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Văn phòng Thừa phát lại do 01 Thừa phát lại thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng Thừa phát lại do 02 Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh.

Như vậy, văn phòng Thừa phát lại thành lập không được tổ chức theo loại hình công ty TNHH mà chỉ có thể tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh theo quy định trên.

Văn phòng Thừa phát lại có được mở chi nhánh hay không? 

Theo Khoản 5 Điều trên có quy định như sau:

Văn phòng Thừa phát lại không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch ngoài trụ sở của Văn phòng Thừa phát lại; không được thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của Nghị định này.

Theo đó, Văn phòng thừa phát lại không được phép mở chi nhánh ngoài trụ sở của Văn phòng Thừa phát lại.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin