Người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán có được làm việc ở hai công ty chứng khoán?

Ngày hỏi:06/05/2022

Người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán có được làm việc ở hai công ty chứng khoán hay không? Để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán thì cá nhân cần đáp ứng những điều kiện nào? Tôi đang có ý định xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và đang tính làm việc ở hai công ty chứng khoán để tăng thêm thu nhập. Anh chị cho tôi hỏi vấn đề này có được không? Điều kiện để được cấp là gì? Cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán có được làm việc ở hai công ty chứng khoán hay không?

Tại Khoản 2 Điều 98 Luật Chứng Khoán 2019 có quy định về những hành vi mà người hành nghề chứng khoán không được làm như sau:

2. Người hành nghề chứng khoán không được thực hiện các hành vi sau đây:

a) Đồng thời làm việc cho từ 02 công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trở lên;

b) Mở, quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán nơi mình không làm việc, trừ trường hợp công ty chứng khoán nơi mình đang làm việc không có nghiệp vụ môi giới chứng khoán;

c) Thực hiện hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán nơi mình đang làm việc.

Theo đó, người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (người hành nghề chứng khoán) không được làm việc đồng thời cho hai công ty chứng khoán.

Để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán thì cá nhân cần đáp ứng những điều kiện nào?

Tại Khoản 2 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 có quy định về điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán như sau:

2. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật;

b) Có trình độ từ đại học trở lên;

c) Có trình độ chuyên môn về chứng khoán;

d) Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị cấp. Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc những người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin