Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức dưới loại hình công ty nào? Doanh nghiệp có được tự định đoạt số lượng con dấu hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức dưới loại hình công ty nào? Doanh nghiệp có được tự định đoạt số lượng con dấu? Doanh nghiệp được thành lập bao nhiêu chi nhánh ở nước ngoàì? Mong được giải đáp thắc mắc.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức dưới loại hình công ty nào?

Theo quy định hiện hành về doanh nghiệp thì đối với Doanh nghiệp nhà nước có thể được tổ chức dưới loại hình công ty nào?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về doanh nghiệp nhà nước như sau:

1. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì đối với Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Doanh nghiệp có được tự định đoạt số lượng con dấu?

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp có được tự định đoạt số lượng con dấu của doanh nghiệp mình không ạ? Mong sớm nhận hồi đáp.

Trả lời:

Tại Điều 43 Luật doanh nghiệp 2020, có quy định:

- Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

- Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì doanh nghiệp được tự quyết định số lượng con dấu của đơn vị mình, luật không quy định về số lượng tối đa.Nhưng trên thực tế để đảm bảo việc quản lý doanh nghiệp được tốt thì thường mỗi doanh nghiệp chỉ sử dụng một con dấu.

Doanh nghiệp được thành lập bao nhiêu chi nhánh ở nước ngoàì?

Doanh nghiệp thì được thành lập bao nhiêu chi nhánh ở nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; thông báo địa điểm kinh doanh như sau:

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

Như vậy, doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh nước ngoài mà không giới hạn số lượng chi nhánh theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin