Người bị khuyết tật không đi lại được có được ưu tiên công chứng tại nhà không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người bị khuyết tật không đi lại được có được ưu tiên công chứng tại nhà hay không? Có cần có ghi giờ, phút trong văn bản công chứng?Chào anh chị, tôi đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đang có mong muốn được công chứng hợp đồng mua bán nhà nhưng hiện tại tôi đang bị khuyết tật, không thể đi lại được, anh chị cho tôi hỏi văn phòng công chứng có thực hiện công chứng tại nhà hay không? Cảm ơn anh chị đã tư vấn. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người bị khuyết tật không đi lại được có được ưu tiên công chứng tại nhà hay không?

Tại Điều 44 Luật Công chứng 2014 có quy định về địa điểm công chứng như sau:

1. Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì người bị khuyết tật không đi lại được có thể được công chứng tại nhà, không cần đến trụ sở văn phòng công chứng.

Có cần có ghi giờ, phút trong văn bản công chứng?

Tại Điều 45 Luật Công chứng 2014 có quy định về chữ viết trong văn bản công chứng như sau:

1. Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không được viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy xoá, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Thời điểm công chứng phải được ghi cả ngày, tháng, năm; có thể ghi giờ, phút nếu người yêu cầu công chứng đề nghị hoặc công chứng viên thấy cần thiết. Các con số phải được ghi cả bằng số và chữ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo đó, căn cứ theo quy định hiện hành thì có thể ghi giờ, phút nếu người yêu cầu công chứng đề nghị hoặc công chứng viên thấy cần thiết.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.