Có thể gửi thông báo kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp qua thư điện tử đến Sở NN và PTNT hay không?

Ngày hỏi:05/05/2022

Có thể gửi thông báo kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp qua thư điện tử đến Sở NN và PTNT không? Giống phục tráng sau bao nhiêu năm sử dụng nhân giống phải được phục tráng lại? Chào Luật sư, tôi là cá nhân kinh doanh giống cây trồng lầm nghiệp mới đăng ký kinh doanh, thì theo quy định phải gửi thông báo tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở địa phương nhưng do vấn đề cá nhân nên tôi có thể thông báo qua thư điện tử được không? Giống phục tráng sau sử dụng trong sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp sau bao nhiêu năm thì phải được phục tráng lại? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có thể gửi thông báo kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp qua thư điện tử đến Sở NN và PTNT không?

Căn cứ Điều 21 Nghị định 27/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp; trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;

b) Sản xuất giống của loài cây trồng lâm nghiệp chính phải sử dụng vật liệu nhân giống từ giống, nguồn giống được công nhận.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có địa điểm giao dịch hợp pháp;

b) Có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống, gồm: Thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống; hồ sơ, nhãn phù hợp quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định này; các thông tin về vật liệu nhân giống đã sử dụng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng, thời gian giao nhận.

3. Trước khi sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông báo qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở tại các thông tin sau: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, số điện thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Như vậy, anh/chị trước khi kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp có thể gửi thông báo qua thư điện tử theo như quy định trên.

Giống phục tráng sau bao nhiêu năm sử dụng nhân giống phải được phục tráng lại?

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 27/2021/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

1. Sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp được thực hiện theo phương pháp nhân giống hữu tính và phương pháp nhân giống vô tính theo tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp; trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

2. Sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp bằng nuôi cấy mô phải sử dụng vật liệu nhân giống từ giống gốc hoặc giống phục tráng; giống gốc hoặc giống phục tráng sau 02 năm sử dụng nhân giống phải được phục tráng lại theo tiêu chuẩn quốc gia về phục tráng giống.

3. Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp do mình sản xuất, kinh doanh.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp có trách nhiệm bàn giao cho khách hàng hồ sơ liên quan đến lô giống theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này khi xuất bán để sử dụng trong quá trình vận chuyển, lưu thông và sử dụng giống.

Theo đó, giống phục tráng sau 2 năm sử dụng nhân giống phải được phục tráng lại theo quy định trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin