Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc phong phẩm cho người nước ngoài ở Việt Nam bao gồm giấy tờ gì?

Ngày hỏi:04/05/2022

Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc phong phẩm cho người nước ngoài ở Việt Nam bao gồm gì? Người được phong phẩm là người nước ngoài được sử dụng chức danh đó để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam không? Tôi có một người bạn theo đạo hiện đang cư trú ở Việt Nam được đề nghị phong phẩm, tôi muốn hỏi khi nộp hồ sơ đề nghị phong phẩm thì có những giấy tờ gì trong đó? Sau khi được phong phẩm thì người bạn của tôi có được sử dụng chức danh phong phẩm để hoạt động tôn giáo không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc phong phẩm có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam bao gồm gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam như sau:

2. Tổ chức tôn giáo ở Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo; lý do đề nghị; họ và tên, phẩm vị (nếu có), quốc tịch của người được đề nghị; phẩm vị được đề nghị;

b) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị;

c) Bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam cấp;

d) Bản sao hộ chiếu, bản chính hoặc bản sao có chứng thực phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người được đề nghị không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên theo nguyên tắc có đi có lại. Trường hợp người được đề nghị đã cư trú ở Việt Nam trên 06 tháng liên tục phải có thêm bản chính phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Như vậy, tổ chức tôn giáo phong phẩm cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam cần phải gửi hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Người được phong phẩm là người nước ngoài được sử dụng chức danh đó để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam không?

Theo Khoản 4 Điều trên quy định như sau:

4. Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài chưa được cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận thì không được sử dụng chức danh đó để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam.

Theo đó, bạn của anh/chị là người nước ngoài được phong phẩm nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì không được sử dụng chức danh đó để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin