Tiền thắng do chơi bài trái phép khi bị tịch thu sẽ xử lý thế nào? Có các biện pháp tư pháp nào đối với người phạm tội?

Ngày hỏi:03/05/2022

Tiền thắng do chơi bài trái phép khi bị tịch thu sẽ xử lý thế nào? Có các biện pháp tư pháp nào đối với người phạm tội? Tôi bị bắt vì đánh bạc trái phép và bị xử phạt nhưng không biết là tiền tôi thắng bài sẽ bị xử lý thế nào? Mong được hỗ trợ

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tiền thắng do chơi bài trái phép khi bị tịch thu sẽ xử lý thế nào?

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 quy định về việc tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm như sau:

1. Việc tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được áp dụng đối với:

a) Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội;

b) Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có; khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội;

c) Vật thuộc loại Nhà nước cấm lưu hành.

2. Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp.

3. Vật, tiền là tài sản của người khác, nếu người này có lỗi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm, thì có thể bị tịch thu.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì tiền thắng được do đánh bài trái phép thuộc trường hợp khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội sẽ bị tịch thu vào Ngân sách nhà nước.

Có các biện pháp tư pháp nào đối với người phạm tội?

Căn cứ theo Điều 46 Bộ luật hình sự 2015 quy định về các biện pháp tư pháp như sau:

1. Biện pháp tư pháp đối với người phạm tội bao gồm:

a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;

b) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi;

c) Bắt buộc chữa bệnh.

2. Biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm:

a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm;

b) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi;

c) Khôi phục lại tình trạng ban đầu;

d) Thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin