Giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật đang công tác tại trường đại học có được miễn đào tạo nghề luật sư hay không?

Ngày hỏi:03/05/2022

Giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật đang công tác tại trường đại học có được miễn đào tạo nghề luật sư? Giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật tại các trường đại học có được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư? Em đang là sinh viên luật, em có mong muốn sau này vừa làm giảng viên vừa làm luật sư. Anh chị cho em hỏi giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật đang công tác tại trường đại học có được miễn đào tạo nghề luật sư hay không? Nhờ anh chị tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật đang công tác tại trường đại học có được miễn đào tạo nghề luật sư?

Tại Điều 13 Luật Luật sư 2006 có quy định về người được miễn đào tạo nghề luật sư như sau:

1. Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên.

2. Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sỹ luật.

3. Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

4. Đã là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

Như vậy, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật đang công tác tại trường đại học được miễn đào tạo nghề luật sư.

Giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật tại các trường đại học có được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư?

Tại Điều 16 Luật Luật sư 2006 có quy định về người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư như sau:

1. Người được miễn đào tạo nghề luật sư quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 13 của Luật này được miễn tập sự hành nghề luật sư.

2. Người được miễn đào tạo nghề luật sư quy định tại khoản 4 Điều 13 của Luật này thì được giảm hai phần ba thời gian tập sự hành nghề luật sư.

3. Người có thời gian công tác ở các ngạch chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật, thẩm tra viên ngành Toà án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát từ mười năm trở lên thì được giảm một nửa thời gian tập sự hành nghề luật sư.

Căn cứ theo quy định hiện hành thì giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật sẽ được giảm hai phần ba thời gian tập sự hành nghề luật sư. Trường hợp công tác từ mười năm trở lên thì được giảm một nửa thời gian tập sự hành nghề luật sư.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin