Chi cục thi hành án Quận Gò Vấp có được thi hành bản án của Chi cục thi hành án Quận Tân Bình?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chi cục thi hành án Quận Gò Vấp có được thi hành bản án của Chi cục thi hành án Quận Tân Bình hay không? Cục thi hành án dân sự có được thi hành quyết định của trọng tài thương mại? Em đang chuẩn bị phải thi hành bản án tòa án quận Tân Bình xử, anh chị cho em hỏi em có thể thực hiện ở chi cục thi hành án quận Gò Vấp không hay buộc phải thực hiện ở chi cục thi hành án quận Tân Bình. Nhờ anh chị tư vấn giúp. Em cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chi cục thi hành án Quận Gò Vấp có được thi hành bản án của Chi cục thi hành án Quận Tân Bình hay không?

Tại Khoản 1 Điều 35 Luật Thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 có quy định như về thẩm quyền thi hành án như sau:

1. Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau đây:

a) Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;

b) Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở;

c) Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;

d) Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp được thi hành bản án của Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Bình nếu được cơ quan này ủy thác.

Cục thi hành án dân sự có được thi hành quyết định của Trọng tài thương mại?

Tại Khoản 14 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 có quy định như sau:

2. Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau đây:

a) Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cùng địa bàn;

b) Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao;

c) Quyết định của Tòa án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;

d) Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam;

đ) Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại;

...

Theo đó, Cục thi hành án dân sự được thi hành quyết định của Trọng tài thương mại.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin