Diện tích trồng thử nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp là bao nhiêu héc ta?

Ngày hỏi:03/05/2022

Diện tích trồng thử nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp là bao nhiêu? Hồ sơ đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp bao gồm những giấy tờ gì? Tôi là cá nhân đang dự định trồng thử nhiệm một số loại cây trồng lâm nghiệp mới được nhập khẩu về thì không biết diện tích để thử nhiệm là bao nhiêu? Khi nộp hồ sơ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp thì cần những giấy tờ gì? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Diện tích trồng thử nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 7 Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT quy định về trồng thử nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

1. Đối tượng trồng thử nghiệm: Giống cây trồng lâm nghiệp bản địa đặc hữu của địa phương; giống cây trồng lâm nghiệp đã công nhận được trồng thử nghiệm ở vùng sinh thái lâm nghiệp khác; giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu lần đầu có năng suất, chất lượng cao tại nước xuất khẩu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và phù hợp với điều kiện sinh thái nơi trồng thử nghiệm.

2. Diện tích trồng thử nghiệm tối thiểu 02 ha, tối đa 10 ha.

3. Phương pháp trồng thử nghiệm thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia về trồng thử nghiệm. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

4. Thời gian đánh giá kết quả trồng thử nghiệm: Đối với loài cây sinh trưởng nhanh là ba mươi sáu tháng; đối với loài cây sinh trưởng chậm là bảy mươi hai tháng; đối với loài cây lâm sản ngoài gỗ có sản phẩm theo mục tiêu chọn giống được thu hoạch ổn định trong 02 vụ liên tiếp.

Như vậy, diện tích trồng thử nhiệm giống cây lầm nghiệp tối thiểu là 2 ha, tối đa là 10 ha theo như quy định trên.

Hồ sơ đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp bao gồm những giấy tờ gì?

Theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư trên quy định như sau:

2. Hồ sơ đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp của tổ chức, cá nhân, gồm:

a) Văn bản đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính);

b) Báo cáo kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính);

c) Hồ sơ, tài liệu đối với giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu gồm các thông tin về năng suất, chất lượng, điều kiện sinh thái nơi lấy giống cây trồng lâm nghiệp tại nước xuất khẩu (bản sao).

Theo đó, khi nộp hồ sơ đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp thì cần phải chuẩn bị các giấy tờ quy định ở trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin