Có bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi không hoạt động một năm?

Ngày hỏi:29/04/2022

Hộ kinh doanh ngừng hoạt động một năm có bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không? Có được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau khi bị thu hồi không? Hộ kinh doanh của tôi được thành lập 2 năm trước nhưng do có việc ở nước ngoài nên tôi đã ngừng hoạt động một năm. Vậy hộ kinh doanh ngừng của tôi có bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi tôi không thông báo cho cơ quan nhà nước? Tôi có được cấp lại Giấy chứng nhận sau khi bị thu hồi không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Hộ kinh doanh ngừng hoạt động một năm có bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không?

 

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 93 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

b) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm về chế độ thông tin báo cáo của hộ kinh doanh như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

b) Thay đổi chủ hộ kinh doanh nhưng không gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký;

c) Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nhưng không gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký;

Theo đó, bạn ngừng hoạt động kinh doanh mà không thông báo cho cơ quan chức năng thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Ngoài ra còn bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định pháp luật.

Có được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau khi bị thu hồi không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 94 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:

1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Như vậy, trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không thuộc trường trường hợp trên nên sẽ không được cấp lại.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin