Người Úc sinh sống ở Việt Nam được 3 năm thì có được nhập quốc tịch Việt Nam hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người Úc sinh sống ở Việt Nam được 3 năm thì có được nhập quốc tịch Việt Nam? Người nước ngoài có vợ là người Việt Nam thì có cần đáp ứng điều kiện thường trú tại Việt Nam 5 năm mới được nhập quốc tịch? Chào anh chị, tôi là giảng viên đại học đến từ Úc, tôi sống ở Việt Nam được 3 năm rồi thì tôi có được nhập quốc tịch Việt Nam hay không? Cảm ơn anh chị đã tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người Úc sinh sống ở Việt Nam được 3 năm thì có được nhập quốc tịch Việt Nam?

Tại Khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 có quy định về điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì trường hợp của bạn chưa thể nhập quốc tịch Việt Nam.

Người nước ngoài có vợ là người Việt Nam thì có cần đáp ứng điều kiện thường trú tại Việt Nam 5 năm mới được nhập quốc tịch?

Tại Khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 có quy định như sau:

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ theo quy định hiện hành, thì người nước ngoài có vợ là người Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không cần phải đáp ứng điều kiện phải thường trú tại Việt Nam 5 năm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.