Thay đổi chủ sở hữu phương tiện vận tải khách du lịch có phải thực hiện cấp đổi biển hiệu hay không?

Ngày hỏi:29/04/2022

Thay đổi chủ sở hữu phương tiện vận tải khách du lịch có phải thực hiện cấp đổi biển hiệu không? Đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại biển hiệu ở đâu khi có thông báo thu hồi? Tôi mới mua lại xe khách vận tải khách du lịch thì có phải cấp đổi lại biển hiệu không? Khi nộp lại biển hiệu thì phải nộp ở đâu? Xin giải đáp. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Thay đổi chủ sở hữu phương tiện vận tải khách du lịch có phải thực hiện cấp đổi biển hiệu không?

Căn cứ Điều 18 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định về cấp đổi biển hiệu như sau:

1. Các trường hợp cấp đổi biển hiệu:

a) Thay đổi chủ sở hữu phương tiện vận tải khách du lịch hoặc thay đổi đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch;

b) Biển hiệu hết hạn.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp đổi biển hiệu thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.

Như vậy, khi thay đổi chủ sở hữu xe khách vận tải khách du lịch thì phải thực hiện cấp đổi biển hiệu theo quy định trên.

Đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại biển hiệu ở đâu khi có thông báo thu hồi?

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 168/2017/NĐ-CP về thu hồi biển hiệu như sau:

1. Các trường hợp thu hồi biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch:

a) Không bảo đảm điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật;

b) Phương tiện vận tải bị tai nạn giao thông, không còn bảo đảm trạng thái kỹ thuật hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện bị thu hồi;

c) Cho mượn biển hiệu đã được cấp để gắn vào phương tiện khác.

2. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô, việc thu hồi biển hiệu được thực hiện theo quy định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

3. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thu hồi biển hiệu.

4. Đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại biển hiệu khi có thông báo thu hồi của Sở Giao thông vận tải.

Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch phải nộp lại biển hiệu tại Sở Giao thông vận tải khi có thông báo thu hồi theo như quy định trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin