Doanh nghiệp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành mà không đăng ký lại giấy phép có bị thu hồi giấy phép kinh doanh hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Doanh nghiệp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành mà không đăng ký lại giấy phép có bị thu hồi giấy phép kinh doanh không? Bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sau bao lâu mới có thể đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lại? Doanh nghiệp tôi mở rộng phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nhưng không đăng ký thay đổi giấy phép thì có bị thu hồi giấy phép kinh doanh không? Nếu như bị thu hồi thì sau bao lâu mới có thể đề nghị đăng ký hoạt động kinh doanh lữ hành tiếp? Xin được giải đáp.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Doanh nghiệp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành mà không đăng ký lại giấy phép có bị thu hồi giấy phép kinh doanh không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Luật Du lịch 2017 quy định về các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

1. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản;

b) Không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này;

c) Không đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này;

d) Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;

đ) Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật;

e) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh;

g) Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 37 của Luật này, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;

h) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Như vậy, doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế mà không đổi giấy phép kinh doanh thì sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo như quy định trên.

Bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sau bao lâu mới có thể đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lại?

Theo Khoản 2 Điều trên quy định như sau:

Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này chỉ được đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sau 06 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực. Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này chỉ được đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành sau 12 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực.

Theo đó, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành do mở rộng phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế mà không đổi giấy phép kinh doanh thì sau 06 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực mới được đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin