Doanh nghiệp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế có phải thay đổi giấy phép kinh doanh không?

Ngày hỏi:29/04/2022

Doanh nghiệp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế có phải thay đổi giấy phép kinh doanh? Doanh nghiệp phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ khi thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành? Chào luật sư, cho tôi hỏi công ty tôi kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, bây giờ muốn mở rộng phạm vi quốc tế thì có phải đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh không? Phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ để đăng ký thay đổi? Xin cảm ơn.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Doanh nghiệp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế có phải thay đổi giấy phép kinh doanh?

Căn cứ Khoản 1 Điều 35 Luật Du lịch 2017 quy định về cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

1. Doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Như vậy, doanh nghiệp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế sẽ phải đề nghị cấp đổi giáy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định trên.

Doanh nghiệp phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ khi thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành?

Theo Khoản 3 Điều trên quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

3. Trình tự, thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép để đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin