Gia đình có người mất do lũ cuốn trôi có được nhà nước trợ cấp mai táng?

Ngày hỏi:07/10/2022

Gia đình có người mất do lũ cuốn trôi có được nhà nước trợ cấp mai táng hay không? Thủ tục để được trợ cấp chi phí mai táng được thực hiện như thế nào? Gia đình tôi có người bị mất do lũ cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua, anh chị cho tôi hỏi nhà nước có trợ cấp mai táng cho gia đình trong trường hợp này hay không? Nhờ anh chị tư vấn giúp. Cảm ơn anh chị 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Gia đình có người mất do lũ cuốn trôi có được nhà nước trợ cấp mai táng hay không?

Tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định về hỗ trợ chi phí mai táng như sau:

1. Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng với mức tối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng/tháng.

Căn cứ theo quy định trên, gia đình có người mất do lũ cuốn trôi nếu được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng thì sẽ được hỗ trợ tối thiểu là 18.000.000 đồng.

Thủ tục để được trợ cấp chi phí mai táng được thực hiện như thế nào?

Tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định về thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng như sau:

a) Cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng có Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này và giấy báo tử của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này hoặc xác nhận của công an cấp xã đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu kinh phí thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

Theo đó, để được hỗ trợ chi phí thi hành án thì cần phải thực hiện theo các quy trình được nêu ở nội dung trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.