Báo cáo tình hình giải ngân, hạch toán ngân sách nhà nước của vốn vay ODA, vay ưu đãi quy định thế nào?

Ngày hỏi:27/04/2022

Báo cáo tình hình giải ngân, hạch toán ngân sách nhà nước của vốn vay ODA, vay ưu đãi quy định thế nào? Quy định về quản lý tài sản từ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài quy định thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Báo cáo tình hình giải ngân, hạch toán ngân sách nhà nước của vốn vay ODA, vay ưu đãi

Căn cứ theo Điều 81 Nghị định 114/2021/NĐ-CP quy định về báo cáo tình hình giải ngân, hạch toán ngân sách nhà ước như sau:

1. Trong vòng 15 ngày kể từ khi kết thúc quý, chủ dự án thực hiện kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước lập báo cáo gửi cơ quan chủ quản, đồng gửi cơ quan tài chính đồng cấp về tình hình giải ngân vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi trong quý kèm các Phiếu hạch toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước được Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch xác nhận.

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập nhận vay lại thực hiện quy định về chế độ báo cáo giải ngân theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về cho vay lại.

2. Trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc giải ngân khoản vay ODA, vay ưu đãi, chủ dự án gửi Báo cáo kết thúc rút vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho Bộ Tài chính và cơ quan chủ quản để làm cơ sở quyết toán dự án.

3. Chủ dự án lập và gửi các báo cáo tài chính cho nhà tài trợ nước ngoài theo quy định tại điều ước quốc tế, thỏa thuận vay ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết, báo cáo nghiên cứu khả thi, văn kiện dự án (nếu có) đồng gửi cho cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính đồng cấp để theo dõi và chỉ đạo kịp thời công tác quản lý tài chính đối với dự án.

4. Hằng năm, trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo, để phục vụ đối chiếu số liệu hạch toán và thực tế giải ngân, cơ quan chủ quản có trách nhiệm lập, tổng hợp và cung cấp cho Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước báo cáo tình hình giải ngân và hạch toán, ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.

5. Bộ Tài chính hướng dẫn các mẫu biểu báo cáo giải ngân.

2. Quy định về quản lý tài sản từ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Căn cứ theo Điều 83 Nghị định 114/2021/NĐ-CP quy định về báo cáo tình hình giải ngân, hạch toán ngân sách nhà ước như sau:

Điều 83. Quy định về quản lý tài sản

Việc quản lý tài sản công hình thành từ nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài được thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin