Hội đồng xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại quyết định những nội dung như thế nào?

Ngày hỏi:27/04/2022

Trên cơ sở hồ sơ và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại quyết định những nội dung gì? Nội dung quyết định về việc miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại gồm những nội dung gì? Mong anh chị có thể giải đáp. Cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Trên cơ sở hồ sơ và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại sẽ quyết định những nội dung gì?

Tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư liên tịch 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP có quy định về những nội dung hội đồng xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại như sau:

3. Trên cơ sở hồ sơ và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại quyết định:

a) Chấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại;

b) Không chấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại.

Nội dung quyết định về việc miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại gồm những nội dung gì?

Tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư liên tịch 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP có quy định về nội dung quyết định về việc miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại như sau:

4. Nội dung quyết định về việc miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại gồm:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên Tòa án ra quyết định;

c) Họ tên của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký phiên họp;

d) Họ tên, năm sinh, nơi cư trú của người được đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại;

đ) Số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án; số, ngày, tháng, năm của quyết định thi hành án;

e) Nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận;

g) Quyết định của Tòa án;

h) Hiệu lực thi hành.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin