Ai có thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc trung tâm y tế huyện? Trung tâm y tế huyện có tư cách pháp nhân không?

Ngày hỏi:27/04/2022

Ai có thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc trung tâm y tế huyện? Trung tâm y tế huyện có tư cách pháp nhân không? Em đang thực tập tại trung tâm y tế nên có một số thắc mắc mong được giải đáp ạ, Trung tâm y tế huyện thì có tư cách pháp nhân không? Phó giám đốc trung tâm y tế huyện có phải do giám đốc trung tâm bổ nhiệm?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Ai có thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc trung tâm y tế huyện?

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 07/2021/TT-BYT Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện

a) Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định của pháp luật;

b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện theo phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi chức vụ, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thực hiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì giám đốc của Trung tâm y tế huyện sẽ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân bổ nhiệm.

Trung tâm y tế huyện có tư cách pháp nhân không?

Theo Điều 2 Thông tư này quy định về Vị trí pháp lý như sau:

1. Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trung tâm y tế huyện có tư cách, có trụ sở, con dấu và tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin