Người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh có được xem ti vi hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh có được xem ti vi không? Người bị trục xuất đang lưu trú tại cơ sở lưu trú chờ xuất cảnh có bị giới hạn gọi điện thoại cho người thân không? Chồng tôi là người gốc Việt nhưng Quốc tịch Mỹ bị trục xuất đang chờ xuất cảnh ở cơ sở lưu trú, thì không biết trong thời gian chờ lưu trú có được xem ti vi, đọc sách gì hay không? Có được gọi điện cho tôi hay không? Xin giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh có được xem ti vi không?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 65/2020/NĐ-CP quy định về chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người lưu trú như sau:

Người lưu trú được hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với điều kiện của cơ sở lưu trú. Cơ sở lưu trú được trang bị một hệ thống truyền thanh nội bộ; mỗi phòng ở được trang bị 01 ti vi và người lưu trú được mượn sách, báo của cơ sở lưu trú. Thời gian hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình của người lưu trú được thực hiện theo Nội quy cơ sở lưu trú.

Như vậy, trong khi lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh thì có thể được xem ti vi, đọc sách theo quy định trên.

Người bị trục xuất đang lưu trú tại cơ sở lưu trú chờ xuất cảnh có bị giới hạn gọi điện thoại cho người thân không?

Theo quy định Khoản 1 Điều 9 Nghị định 65/2020/NĐ-CP về chế độ thông tin liên lạc của người lưu trú như sau:

Người lưu trú được liên lạc bằng điện thoại, nhận, gửi thư cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của mình, cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự theo quy định của cơ sở lưu trú; cước phí điện thoại, gửi thư do người lưu trú tự chi trả.

Ngoài ra tại Điểm b Khoản 2 Điều trên quy định:

Cơ sở lưu trú phối hợp với cơ quan bưu chính viễn thông địa phương lắp đặt máy điện thoại cố định có dây hoặc không dây và tổ chức cho người lưu trú liên lạc điện thoại trong nước, mỗi tháng 04 lần, mỗi lần không quá 10 phút. Trường hợp cấp bách, căn cứ nội dung đơn trình bày của người lưu trú, Trưởng cơ sở lưu trú xem xét, giải quyết cho người lưu trú được liên lạc điện thoại nhưng không quá 10 phút. Khi liên lạc điện thoại, người lưu trú phải liên lạc đúng số điện thoại và nội dung đã đăng ký. Trưởng cơ sở lưu trú cử cán bộ giám sát chặt chẽ nội dung trao đổi khi người lưu trú liên lạc điện thoại, nếu phát hiện nội dung trao đổi không đúng với đăng ký thì dừng ngay cuộc gọi và giải thích rõ cho người lưu trú biết, trường hợp xét thấy cần thiết phải lập biên bản. Cước phí điện thoại được tính theo giá của cơ quan bưu chính viễn thông và do người lưu trú chi trả từ tiền lưu ký theo hình thức ký sổ hoặc nguồn tài trợ khác nhưng phải được sự đồng ý của Trưởng cơ sở lưu trú.

Người lưu trú đang bị xác minh, điều tra, xử lý về hành vi phạm tội hoặc có liên quan đến những vụ án khác mà cơ quan thụ lý vụ án có văn bản đề nghị kiểm duyệt chặt chẽ người lưu trú liên lạc điện thoại để ngăn chặn người lưu trú thông tin, liên lạc với những đối tượng khác các nội dung làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tra, xác minh thì Trưởng cơ sở lưu trú trước khi cho người lưu trú liên lạc điện thoại phải trao đổi, đề nghị cơ quan thụ lý vụ án phối hợp, kiểm soát chặt chẽ người lưu trú liên lạc điện thoại. Nếu xét thấy người lưu trú trao đổi những nội dung có thể ảnh hưởng đến hoạt động điều tra, xác minh thì Trưởng cơ sở lưu trú thống nhất với cơ quan thụ lý vụ án dừng ngay cuộc liên lạc, lập biên bản, ghi rõ lý do và có trách nhiệm thông báo cho người lưu trú và thân nhân biết.

Theo đó, người bị trục xuất đang lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian đợi xuất cảnh khi thực hiện liên lạc điện thoại trong nước sẽ bị giới hạn theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.