Thời gian công nhận tiến bộ đối với Dân quân tự vệ bị xử lý kỷ luật cảnh cáo là bao nhiêu lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời gian công nhận tiến bộ đối với Dân quân tự vệ bị xử lý kỷ luật cảnh cáo là bao lâu? Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã có thể xử lý kỷ luật tước danh hiệu Dân quân tự vệ không? Tôi là Dân quân tự vệ cấp xã vi phạm trong khi làm nhiệm vụ bị kỷ luật cảnh cáo thì sau bao lâu tôi mới được công nhận tiến bộ? Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã đòi tước danh hiệu Dân quân tự vệ của tôi thì có được không? Xin giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời gian công nhận tiến bộ đối với Dân quân tự vệ bị xử lý kỷ luật cảnh cáo là bao lâu?

Căn cứ Điều 34 Thông tư 75/2020/TT-BQP quy định về thời hạn công nhận tiến bộ như sau:

1. Sau 12 tháng đối với hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo; sau 24 tháng đối với hình thức kỷ luật giáng chức, cách chức kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực mà người vi phạm không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được công nhận tiến bộ.

2. Trong 12 tháng đối với hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo; trong 24 tháng đối với hình thức kỷ luật giáng chức, cách chức kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực mà người vi phạm lại bị xử lý kỷ luật thì thời hạn công nhận tiến bộ được tính từ ngày quyết định kỷ luật mới có hiệu lực.

Như vậy, Dân quân tự vệ bị xử lý kỷ luật cảnh cáo thì sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực mà người vi phạm không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được công nhận tiến bộ. Nếu tiếp tục vi phạm thì thời hạn công nhận tiến bộ được tính từ ngày quyết định kỷ luật mới có hiệu lực.

Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã có thể xử lý kỷ luật tước danh hiệu Dân quân tự vệ không?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Thông tư trên về thẩm quyền xử lý kỷ luật như sau:

3. Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, đại đội trường, hải đội trưởng Dân quân tự vệ:

a) Khiển trách đến trung đội trưởng, thôn đội trưởng;

b) Cảnh cáo đến tiểu đội trưởng, thuyền trưởng, khẩu đội trưởng;

Theo đó, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã không có thẩm quyền xử lý kỷ luật tước danh hiệu Dân quân tự vệ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.