Cá nhân nước ngoài có được đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam hay không?

Ngày hỏi:27/04/2022

Cá nhân nước ngoài có được đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam? Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bao lâu? Tôi là người Nga, đang sáng tác nhạc tại Việt Nam, anh chị cho tôi hỏi tôi có thể đăng ký quyền tác giả cho sản phẩm của tôi hay không? Cảm ơn anh chị đã tư vấn. 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Cá nhân nước ngoài có được đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam?

Tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định 22/2018/NĐ-CP có quy định về thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

Căn cứ theo quy định hiện hành thì cá nhân nước ngoài được đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bao lâu?

Tại Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có quy định về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan như sau:

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Theo đó, trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin