Mức thù lao tối đa của luật sư khi tham gia tố tụng vụ án hình sự là bao nhiêu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mức thù lao tối đa của luật sư khi tham gia tố tụng vụ án hình sự là bao nhiêu tiền? Tôi đang có ý định sẽ thuê luật sư bào chữa cho người thân của tôi trong phiên tòa sắp tới, anh chị cho tôi hỏi mức lao tối đa của luật sư khi tham gia tố tụng vụ án hình sự là bao nhiêu để tôi có thể chuẩn bị. Cảm ơn anh chị đã tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mức thù lao tối đa của luật sư khi tham gia tố tụng vụ án hình sự là bao nhiêu tiền?

Tại Điều 18 Nghị định 123/2013/NĐ-CP có quy định về Mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự như sau:

1. Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật luật sư và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Thời gian làm việc của luật sư do luật sư và khách hàng thỏa thuận.

2. Khuyến khích văn phòng luật sư, công ty luật miễn, giảm thù lao luật sư cho những người nghèo, đối tượng chính sách.

Căn cứ theo quy định trên, mức thù lao cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP có quy định về mức lương cơ sở như sau:

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức thù lao cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 447.000 đồng/giờ.

Vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả là bao nhiêu?

Tại Điều 19 Nghị định 123/2013/NĐ-CP có quy định về thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng như sau:

1. Đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho 01 ngày làm việc của luật sư là 0,4 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

2. Thời gian làm việc của luật sư được tính bao gồm:

a) Thời gian gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo;

b) Thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa;

c) Thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu;

d) Thời gian tham gia phiên tòa;

đ) Thời gian hợp lý khác để thực hiện việc tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Thời gian làm việc của luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trực tiếp giải quyết vụ án xác nhận.

...

Theo đó, những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho 01 ngày làm việc của luật sư là 0,4 lần mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng thì mức thì lao của luật sư là 596.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.