Thi hành xong nghĩa vụ thi hành án thì khi nào được chấm dứt phong tỏa tài khoản? Cưỡng chế thi hành án gồm các biện pháp nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đã thi hành xong nghĩa vụ thi hành án thì khi nào được chấm dứt phong tỏa tài khoản? Cưỡng chế thi hành án gồm các biện pháp nào? Em của tôi vì vay nợ nên bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án phong tỏa tài khoản, nay em tôi đã thi hành xong nghĩa vụ thi hành án nhưng không biết là khi nào thì mới chấm dứt phong tỏa đối với tài khoản? Cưỡng chế thi hành thì sẽ có các biện pháp nào? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đã thi hành xong nghĩa vụ thi hành án thì khi nào được chấm dứt phong tỏa tài khoản?

Căn cứ Điều 77 Luật thi hành án dân sự 2008 quy định về chấm dứt phong tỏa tài khoản như sau:

1. Việc phong toả tài khoản được chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án đã thi hành xong nghĩa vụ thi hành án;

b) Cơ quan, tổ chức đã thực hiện xong yêu cầu của Chấp hành viên về khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án;

c) Có quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 của Luật này.

2. Chấp hành viên ra quyết định chấm dứt việc phong toả tài khoản ngay sau khi có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì sau khi người phải thi hành án đã thi hành xong nghĩa vụ thi hành án sẽ ra quyết định chấm dứt việc phòng tỏa.

Cưỡng chế thi hành án gồm các biện pháp nào?

Bên cạnh đó, tại Điều 71 Luật thi hành án dân sự 2008 quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành án như sau:

1. Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.

2. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.

3. Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.

4. Khai thác tài sản của người phải thi hành án.

5. Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.

6. Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

Theo đó, việc cưỡng chế thi hành án gồm 06 biện pháp được quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.