Người trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người 14 tuổi có cần phiếu lý lịch tư pháp?

Ngày hỏi:25/04/2022

Người trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người 14 tuổi có cần phiếu lý lịch tư pháp hay không? Hợp đồng lao động với người 14 tuổi có cần đề cập đến chỗ ở khi làm việc xa nhà? Tôi đang là chủ một cơ sở sản xuất và đang cần tuyển người lao động để là việc. Anh chị cho tôi hỏi nếu như tôi tuyển lao động 14 tuổi vào làm việc thì bản thân tôi có cần có phiếu lý lịch tư pháp hay không? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 14 tuổi có cần phiếu lý lịch tư pháp hay không?

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH có quy định về vấn đề giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc như sau:

1. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Bộ luật Lao động và đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày giao kết hợp đồng lao động, trong đó không có án tích về hành vi xâm hại trẻ em;

b) Có Bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại trẻ em theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì người trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người 14 tuổi cần phải có phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày giao kết hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động với người 14 tuổi có cần đề cập đến chỗ ở khi làm việc xa nhà?

Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH có quy định về các nội dung của hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi như sau:

2. Hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi phải có các nội dung theo quy định tại Điều 21 của Bộ luật Lao động và các nội dung sau:

a) Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi cư trú; số điện thoại (nếu có); số thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 15 tuổi;

b) Chỗ ở đối với người chưa đủ 15 tuổi làm việc xa gia đình;

c) Việc bảo đảm điều kiện học tập.

Theo đó, hợp đồng lao động với người 14 tuổi cần phải đề cập đến nội dung chỗ ở khi làm việc xa nhà.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.