Những hành vi nghiêm cấm về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự

Ngày hỏi:25/04/2022

Những hành vi nghiêm cấm về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự là hành vi nào? Quy định về mẫu và thời hạn Giấy phép lái xe quân sự như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Những hành vi nghiêm cấm về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự là hành vi nào? 

Căn cứ Điều 4 Thông tư 170/2021/TT-BQP quy định về hành vi nghiêm cấm về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe quân sự như sau:

1. Giáo viên dạy thực hành lái xe không mang “Giấy phép dạy lái xe”, “Giấy phép xe tập lái” khi huấn luyện; học viên không có thẻ “Học viên” khi tập lái xe.

2. Chạy sai tuyến đường, thời gian quy định trong Giấy phép xe tập lái; giáo viên ngồi không đúng vị trí để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe.

3. Giáo viên không có giáo án, bài giảng của môn học được phân công giảng dạy theo quy định.

4. Hoc viên không đủ điều kiện tương ứng với từng hạng đào tạo.

5. Đào tạo không đúng hạng Giấy phép lái xe quân sự được phép đào tạo; bố trí số lượng học viên tập lái trên xe tập lái vượt quá quy định.

6. Chấm điểm, đánh giá không chính xác trong kỳ sát hạch; để các dấu hiệu, ký hiệu trái quy định trong khu vực sát hạch.

7. Không lưu trữ đầy đủ hồ sơ đào tạo, sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe quân sự; hồ sơ cấp Chứng chỉ theo quy định.

8. Cấp, đổi Giấy phép lái xe quân sự cho người không đủ điều kiện theo quy định hoặc người không có hồ sơ đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân khai báo không đúng sự thật hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu không hợp pháp để được học, sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe quân sự.

9. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng chỉ sơ cấp nghề cho học viên sai quy định; cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người không đủ điều kiện.

10. Xe tập lái không trang bị thêm bộ phận hỗ trợ phanh cho giáo viên sử dụng hoặc có nhưng không có tác dụng; chở người, hàng hóa trên xe tập lái không đúng quy định.

Quy định về mẫu và thời hạn Giấy phép lái xe quân sự

Căn cứ Điều 7 Thông tư này quy định về mẫu và thời hạn Giấy phép lái xe quân sự như sau:

1. Mẫu Giấy phép lái xe quân sự:

a) Giấy phép lái xe quân sự thực hiện theo Mẫu số 08 và Mẫu số 09 kèm theo Thông tư này;

b) Cục trưởng Cục Xe - Máy/Tổng cục Kỹ thuật có trách nhiệm quản lý việc sử dụng Giấy phép lái xe quân sự trong Bộ Quốc phòng.

2. Thời hạn sử dụng Giấy phép lái xe quân sự:

a) Giấy phép lái xe quân sự hạng A1, A2, A3 có thời hạn: Không kỳ hạn;

b) Giấy phép lái xe quân sự các hạng B2, C, D, E, Fc, Fx có thời hạn: 05 năm kể từ ngày cấp;

3. Trường hợp cấp, đổi do lý do khác theo thời hạn ghi trên Giấy phép lái xe quân sự.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin