Thời gian gặp gỡ người làm chứng của trợ giúp viên pháp lý có được tính là thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý hay không?

Ngày hỏi:23/04/2022

Thời gian gặp gỡ người làm chứng của trợ giúp viên pháp lý có được tính là thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý không? Tham gia đối thoại trong tố tụng hành chính có làm căn cứ tính thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý của trợ giúp viên không? Tôi là trợ giúp viên pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho một vụ án dân sự, khi tính thời gian để nhận thù lao công việc thì bên trung tâm không tính tiền thù lao thời gian gặp người làm chứng để giải quyết vụ việc thì có đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời gian gặp gỡ người làm chứng của trợ giúp viên pháp lý có được tính là thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-BTP quy định về căn cứ để tính thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tham gia tố tụng dân sự gồm:

a) Làm việc với người được trợ giúp pháp lý, những người có liên quan để xác định quan hệ pháp luật tranh chấp; đánh giá các điều kiện khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập; tư vấn hướng dẫn viết đơn khởi kiện, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đơn phản tố; đơn yêu cầu độc lập, cung cấp chứng cứ cho tòa án; hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện hoặc các công việc khác trong giai đoạn khởi kiện và thụ lý vụ án;

b) Làm việc với người được trợ giúp pháp lý, các đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về nguồn gốc, nội dung tranh chấp, chứng cứ chứng minh hoặc các công việc khác trong giai đoạn chuẩn bị xét xử;

c) Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ; xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ cần thiết liên quan;

d) Tham gia lấy lời khai của đương sự, người làm chứng, những người có liên quan khác; tham gia các hoạt động thẩm định, định giá tài sản và thực hiện các công việc tham gia tố tụng khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng;

đ) Tham gia hòa giải theo quy định của pháp luật;

e) Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng theo các giai đoạn tố tụng;

g) Gặp gỡ với đương sự, người làm chứng và những người tham gia tố tụng khác về những nội dung khác có liên quan;

h) Nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng hoặc tại Trung tâm, Chi nhánh, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý;

i) Chuẩn bị luận cứ bảo vệ;

k) Tham gia phiên tòa hoặc phiên họp giải quyết việc dân sự. Trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý đến tham gia phiên tòa nhưng phiên toà hoãn xử không phải do yêu cầu của người thực hiện trợ giúp pháp lý và không được báo trước thì tính thời gian người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng về nội dung liên quan đến hoãn phiên tòa;

l) Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm, thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm;

m) Thực hiện các công việc hợp lý khác theo quy định của pháp luật để phục vụ việc bảo vệ.

Như vậy, thời gian gặp gỡ người làm chứng về những nội dung khác có liên quan được tính là thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tham gia tố tụng dân sự theo như quy định trên.

Tham gia đối thoại trong tố tụng hành chính có làm căn cứ tính thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý của trợ giúp viên không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 02/2021/TT-BTP về căn cứ để tính thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tham gia tố tụng hành chính gồm:

a) Tham gia các hoạt động theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g, h, i, k, l, m khoản 1 Điều 5 Thông tư này;

b) Tham gia đối thoại.

Theo đó, tham gia đối thoại được xem là căn cứ để tính thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tham gia tố tụng hành chính của trợ giúp viên pháp lý.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.