Trợ giúp viên pháp lý làm việc 3 giờ có được tính là một buổi làm việc hay không?

Ngày hỏi:23/04/2022

Trợ giúp viên pháp lý làm việc 3 giờ có được tính là một buổi làm việc không? Thời gian chuẩn bị luận cứ bào chữa hình sự có được tính là căn cứ thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý không? Tôi là trợ giúp viên pháp lý, do có việc nên buổi làm việc của tôi chỉ làm được có 3 giờ thì có được tính là một buổi làm việc không? Vụ việc hình sự bắt buộc phải chuẩn bị bản luận cứ để bào chữa cho bị cáo thì thời gian chuẩn bị bản luận cứ đó có được tính là thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trợ giúp viên pháp lý làm việc 3 giờ có được tính là một buổi làm việc không?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 02/2021/TT-BTP quy định về thời gian theo buổi làm việc thực tế như sau:

1. Thời gian theo buổi làm việc thực tế (1/2 ngày làm việc) được áp dụng đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý theo hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng do người thực hiện trợ giúp pháp lý lựa chọn để làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc.

2. Một buổi làm việc thực tế được tính trên cơ sở 04 giờ làm việc. Trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc không đủ 04 giờ thì tính như sau:

a) Tính thành ½ buổi làm việc nếu số giờ làm việc lẻ không đủ 03 giờ;

b) Tính thành 01 buổi làm việc nếu số giờ làm việc lẻ từ đủ 03 giờ trở lên.

3. Khi áp dụng cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải kê các công việc và thời gian thực hiện các công việc vào Bảng kê thời gian thực tế (Mẫu TP-TGPL-01) ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, trợ giúp viên pháp lý làm việc 3 giờ trong một buổi vẫn được tính thành 1 buổi làm việc theo như quy định trên.

Thời gian chuẩn bị luận cứ bào chữa hình sự có được tính là căn cứ thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 02/2021/TT-BTP về thời gian tham gia tố tụng hình sự như sau:

1. Căn cứ để tính thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự gồm:

a) Tham gia hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai của người bị buộc tội, người bị hại, người làm chứng, đương sự trong vụ án hình sự;

b) Tham gia đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết trên thân thể, thực nghiệm điều tra và thực hiện các công việc tham gia tố tụng khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng;

c) Làm việc với người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng;

d) Xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ có liên quan theo các giai đoạn tố tụng;

đ) Làm việc với người bị buộc tội tại Buồng tạm giữ thuộc Đồn Biên phòng, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam;

e) Gặp gỡ với người bị buộc tội tại ngoại hoặc người thân thích của người bị buộc tội; bị hại hoặc người thân thích của bị hại; người làm chứng, đương sự trong vụ án hình sự và những người tham gia tố tụng khác;

g) Nghiên cứu hồ sơ, sao chụp và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng hoặc tại Trung tâm, Chi nhánh, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý;

h) Chuẩn bị luận cứ bào chữa, bảo vệ;

i) Tham gia phiên tòa. Trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý đến tham gia phiên tòa nhưng phiên toà hoãn xử mà không phải do yêu cầu của người thực hiện trợ giúp pháp lý và không được báo trước thì tính thời gian người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng về nội dung liên quan đến hoãn phiên tòa;

k) Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm, thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm;

l) Thực hiện các công việc hợp lý khác theo quy định của pháp luật để phục vụ việc bào chữa, bảo vệ.

Theo đó, thời gian chuẩn bị bài luận cứ bào chữa cho bị cáo được tính là thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tham gia tố tụng hình theo như quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.