Lắp biển báo công trình một phía của công trường xây dựng có được hay không?

Ngày hỏi:23/04/2022

Lắp biển báo công trình một phía của công trường xây dựng có được không? Hành vi lắp biển báo công trình xây dựng không đủ nội dung tại công trường bị phạt như thế nào? Công ty tôi thực hiện xây dựng công trình nhưng chỉ lắp biển báp công trình ở một bên công trường xây dựng có được không? Lắp biển báo mà không đầy đủ nội dung thì có bị xử phạt không?Xin giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Lắp biển báo công trình một phía của công trường xây dựng có được không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 109 Luật Xây dựng 2014 quy định về yêu cầu đối với công trường xây dựng như sau:

2. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường xây dựng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ đầu tư tổ chức quản lý. Nội dung quản lý công trường xây dựng bao gồm:

a) Xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài;

b) Việc bố trí công trường trong phạm vi thi công của công trình phải phù hợp với bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công được duyệt và điều kiện cụ thể của địa điểm xây dựng;

c) Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn gàng theo thiết kế tổng mặt bằng thi công;

d) Trong phạm vi công trường xây dựng phải có các biển báo chỉ dẫn về sơ đồ tổng mặt bằng công trình, an toàn, phòng, chống cháy, nổ và các biển báo cần thiết khác.

Như vậy, biển báo xây dựng công trình phải được lắp đặt xung quanh công trường xây dựng theo như quy định trên.

Hành vi lắp biển báo công trình xây dựng không đủ nội dung tại công trường bị phạt như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 16/2022/NĐ-CP về vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng hoặc biển báo không đầy đủ nội dung theo quy định.

Theo đó, việc lắp biển báo công trình xây dựng không đủ nội dung tại công trường sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.