Hai bên có được thỏa thuận về thời hạn và hình thức trả tiền khi mua bán nhà ở?

Ngày hỏi:23/04/2022

Hai bên có được thỏa thuận về thời hạn và hình thức trả tiền khi mua bán nhà ở hay không? Có phải tất cả các hợp đồng mua bán nhà ở đều phải tiến hành công chứng? Chào anh chị, cho em hỏi em đang chuẩn bị bán căn nhà mặt tiền ở đường 3/2 anh chị cho em hỏi em và bên mua có được tự thỏa thuận về thời hạn và hình thức trả tiền khi mua nhà hay không? Cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hai bên có được thỏa thuận về thời hạn và hình thức trả tiền khi mua bán nhà ở hay không?

Tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014 có quy định về hợp đồng về nhà ở như sau:

Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:

1. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;

4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

...

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì hai bên được thỏa thuận về thời hạn và hình thức trả tiền khi mua bán nhà ở.

Có phải tất cả các hợp đồng mua bán nhà ở đều phải tiến hành công chứng?

Tại Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 có quy định như sau:

2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Theo đó, những hợp đồng mua bán nhà ở được liệt kê trên không bắt buộc phải công chứng hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.