Đăng ký khuyến mại có buộc phải nộp hồ sơ thông báo trực tiếp qua Sở Công Thương không?

Ngày hỏi:22/04/2022

Đăng ký khuyến mại có buộc phải nộp thông báo trực tiếp qua Sở Công Thương không? Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm những gì? Tôi thực hiện chương trình khuyến mại và dược biết là phải thông báo trực tiếp qua Sở Công Thương nhưng hình thức này hơi bất tiện nên tôi muốn hỏi hình thực này có phải bắt buộc không? Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại sẽ gồm những nội dung gì?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đăng ký khuyến mại có buộc phải nộp thông báo trực tiếp qua Sở Công Thương không?

Theo Khoản 3 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về cách thức thông báo khuyến mại của thương nhân như sau:

3. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

a) Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

b) Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

c) Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

d) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì ngoài cách thức nộp hồ sơ trực tiếp qua trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại thì thương nhân có thể gửi qua đường bưu điện, gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc bản scan thông báo thực hiện khuyến mại hoặc sử dụng hệ thông dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp để nộp hồ sơ thông báo.

Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm những gì?

Theo Khoản 5 Điều này cũng quy định về nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm:

a) Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

b) Tên chương trình khuyến mại;

c) Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

d) Hình thức khuyến mại;

đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

g) Thời gian thực hiện khuyến mại;

h) Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.

l) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Theo đó, dù bạn nộp hồ sơ theo cách thức thế nào thì cũng phải đảm bảo các nội dung được quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.