Quán karaoke bật video nhạc có bản quyền để kinh doanh nhưng không trả tiền cho chủ sở hữu bản nhạc bị phạt như thế nào?

Ngày hỏi:22/04/2022

Quán karaoke bật video nhạc có bản quyền để kinh doanh nhưng không trả tiền cho chủ sở hữu bản nhạc bị phạt như nào? Kênh youtube phát sóng lại trận bóng đá nhưng không xin phép chủ sở hữu quyền của tổ chức phát sóng bị phạt như nào? Cho tôi hỏi, quán karaoke bật video nhạc có bản quyền của tôi để kinh doanh, thu hút khách hàng nhưng chưa xin phép tôi thì khi tôi báo cáo họ sẽ bị xử phạt như thế nào? Tôi làm nghề youtuber, kênh của tôi có đăng lại chương trình bóng đá nhưng tôi không xin phép bên nào cả thì bị phạt như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Quán karaoke bật video nhạc có bản quyền để kinh doanh nhưng không trả tiền cho chủ sở hữu bản nhạc bị phạt như nào?

Căn cứ Điều 29 Nghị định 131/2013/NĐ-CP bị sửa đổi, thay thế bởi Khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2017/NĐ-CP quy định về hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch, cửa hàng, siêu thị mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định;

b) Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong lĩnh vực hàng không, giao thông công cộng và các hoạt động kinh doanh thương mại khác mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu theo quy định.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại trong cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ bưu chính viễn thông, môi trường kỹ thuật số mà không trả tiền sử dụng cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số đối với hành vi quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Như vậy, quán karaoke bật video nhạc có bản quyền để kinh doanh nhưng không trả tiền cho chủ sở hữu bản nhạc sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như trên.

Kênh youtube phát sóng lại trận bóng đá nhưng không xin phép chủ sở hữu quyền của tổ chức phát sóng bị phạt như nào?

Theo quy định từ Điều 30 Nghị định 131/2013/NĐ-CP về hành vi xâm phạm quyền phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng như sau:

1. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng mà không được phép của chủ sở hữu quyền của tổ chức phát sóng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao bản định hình chương trình phát sóng vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Theo đó, kênh youtube đăng lại chương trình bóng đá nhưng tôi không được chủ sở hữu quyền của tổ chức phát sóng cho phép thì bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin