Có 2 năm làm trợ giúp viên pháp lý thì được Bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý?

Ngày hỏi:21/04/2022

Có 2 năm làm trợ giúp viên pháp lý thì được Bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý hay không? Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý bị cách chức trong trường hợp nào? Tôi đang công tác ở trung tâm trợ giúp pháp lý và đã làm được 2 năm, vậy tôi có thể được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý được hay không? Nhờ anh chị tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có 2 năm làm trợ giúp viên pháp lý thì được Bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý hay không?

Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 144/2017/NĐ-CP có quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm như sau:

1. Trợ giúp viên pháp lý có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được đề nghị bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm:

a) Có ít nhất 03 năm là Trợ giúp viên pháp lý hoặc thẩm phán hoặc kiểm sát viên, điều tra viên trung cấp trở lên hoặc có 05 năm làm công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý trong ngành Tư pháp;

b) Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì trợ giúp viên pháp lý phải có ít nhất 03 năm làm trợ giúp viên thì mới có thể được đề nghị bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý.

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý bị cách chức trong trường hợp nào?

Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2017/NĐ-CP có quy định về việc cách chức giám đốc trung tâm như sau:

2. Giám đốc Trung tâm bị cách chức khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Trợ giúp pháp lý;

b) Vi phạm nghiêm trọng quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý;

c) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Theo đó, nếu giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý vi phạm các trường hợp trên thì sẽ bị cách chức theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin