Thỏa thuận trọng tài có buộc phải xác lập tại điều khoản hợp đồng? Thỏa thuận trong tài nhiều lần sẽ áp dụng đối với lần nào?

Ngày hỏi:21/04/2022

Thóa thuận trọng tài có buộc phải xác lập tại điều khoản trong hợp đồng không? Thỏa thuận trong tài nhiều lần thì sẽ áp dụng đối với lần nào? Công ty tôi và một công ty ở Malaysia ký hợp đồng mua bán nhưng khi lập hợp đồng chúng tôi không có điều khoản về thỏa thuận trong tài. Sau đó chúng tôi có thông nhất với nhau qua thông báo của 02 bên và có thay đổi trong tài 02 lần. Vậy thì cho tôi hỏi hiện giờ chúng tôi có tranh chấp thì thỏa thuận trọng tài này có hiệu lực không? Tôi có thay đổi thỏa thuận trọng tài nhiều lần thì lân nào sẽ được áp dụng?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Thỏa thuận trọng tài có buộc phải xác lập tại điều khoản trong hợp đồng không?

Căn cứ Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về hình thức thoả thuận trọng tài như sau:

1. Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.

2. Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản. Các hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

a) Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

b) Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;

c) Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;

d) Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;

đ) Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận

Như vậy, theo quy định hiện hành thì trong trường hợp bên bạn và phía còn lại có thỏa thuận bằng một trong những cách trên thì vẫn có thể xem là thỏa thuận trọng tài.

Thỏa thuận trong tài nhiều lần thì sẽ xác lập đối với lần nào?

Theo Điều 7 Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Về thỏa thuận trọng tài quy định tại Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010 như sau:

1. Trường hợp có nhiều thỏa thuận trọng tài được xác lập đối với cùng một nội dung tranh chấp thì thỏa thuận trọng tài được xác lập hợp pháp sau cùng theo thời gian có giá trị áp dụng.

2. Trường hợp thỏa thuận trọng tài có nội dung không rõ ràng, có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự để giải thích.

3. Khi có sự chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch, hợp đồng mà trong giao dịch, hợp đồng đó các bên có xác lập thỏa thuận trọng tài hợp pháp thì thỏa thuận trọng tài trong giao dịch, hợp đồng vẫn có hiệu lực đối với bên được chuyển giao và bên nhận chuyển giao, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

4. Việc gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp để giải quyết trong cùng một vụ kiện được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Các bên thỏa thuận đồng ý gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp vào giải quyết trong cùng một vụ kiện;

b) Quy tắc tố tụng trọng tài cho phép gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp vào giải quyết trong cùng một vụ kiện.

Theo đó, trong trường bên bạn và phía còn lại thỏa thuận nhiều lần về việc thỏa thuận xử lý tranh chấp tại trọng tài thì thỏa thuận trọng tài được xác lập hợp pháp sau cùng theo thời gian sẽ có giá trị áp dụng.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin