Livestream buổi biểu diễn nhưng không được chủ tổ chức cho phép thì bị phạt như nào?

Ngày hỏi:21/04/2022

Livestream buổi biểu diễn nhưng không được chủ tổ chức cho phép thì bị phạt như thế nào? Sao chép video gốc để phân phối mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn bị phạt như nào? Tôi có mua vé xem buổi biểu diễn ca nhạc kín, nhưng trong lúc xem thì có lấy điện thoại ra livestream, bên tổ chức nói rằng trong thông báo cấm quay hình và không cho phép đăng tải bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc biểu diễn,khi họ báo cáo cơ quan thẩm quyền thì tôi bị xử phạt như nào? Tôi bị xử phạt thế nào khi sao chép video từ bản gốc ghi hình buổi biểu diễn ca nhạc để đăng lên mạng mà chưa được ban tổ chức buổi biểu diễn đó đồng ý?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Livestream buổi biểu diễn nhưng không được chủ tổ chức cho phép thì bị phạt như thế nào?

Căn cứ Điều 25 Nghị định 131/2013/NĐ-CP sửa đổi, thay thế bởi Khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2017/NĐ-CP quy định về hành vi xâm phạm quyền phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình như sau:

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn chưa được định hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn, trừ trường hợp cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Theo đó, trong tình huống trên, việc livestream buổi biểu diễn ca nhạc nhưng không được ban tổ chức sở hữu quyền của người biểu diễn bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Bị buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo như quy định trên.

Sao chép video gốc để phân phối mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn bị phạt như nào?

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 131/2013/NĐ-CP sửa đổi, thay thế bởi Khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2017/NĐ-CP về hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao cuộc biểu diễn như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao cuộc biểu diễn mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Như vậy, sao chép video từ bản gốc ghi hình buổi biểu diễn ca nhạc để đăng lên mạng mà chưa được ban tổ chức sở hữu quyền của người biểu diễn đồng ý thì sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin