Có được tách thửa đất thuộc kế hoạch sử dụng đất cấp huyện không? Đất nhà thờ được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Ngày hỏi:21/04/2022

Có được tách thửa đất thuộc kế hoạch sử dụng đất cấp huyện? Đất nhận khoán để nuôi tôm khi bị thu hồi sẽ không được bồi thường về đất? Đất nhà thờ được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được tách thửa đất thuộc kế hoạch sử dụng đất cấp huyện?

Hiện gia đình tôi có 1 thửa đất 10m x 30m có đường hiện trạng 4m cắt ngang thuộc quy hoạch. Nay gia đinh tôi muốn tách thành 2 thửa, và đã liên hệ chi nhánh văn phòng đăng ký để làm thủ tục tách thửa, tuy nhiên sau khi kiểm tra khu đất thì mặt tiền thửa đất có 1 con đường quy hoạch ảnh hưởng 1 phần thửa đất. Vì lý do đó nên đã không tách thửa được. Đây là kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, chưa có thông báo hay quyết định thu hồi đất nào cả thì tôi có được tách thửa không? Xin luật sư thông tin giùm.

Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 49 Luật đất đai 2013, được sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 thì việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được áp dụng như sau:

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, theo quy định này, trường hợp đất thuộc quy hoạch mà đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất không thể thực hiện được các quyền của người sử dụng đất, trong đó có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tách thửa, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất,...

Do đó, gia đình anh không thể thực hiện việc tách thửa đối với mảnh đất đã có kế hoạch sử dụng đất nêu trên. Việc văn phòng đăng ký đất đai từ chối hồ sơ xin tách thửa của gia đình là có căn cứ.

Đất nhận khoán để nuôi tôm khi bị thu hồi sẽ không được bồi thường về đất?

Cho tôi hỏi đối với trường hợp hộ gia đình có sử dụng 1000 m2 diện tích đất nhận khoán để nuôi trồng thủy sản (tôm) khi bị thu hồi có được bồi thường về đất hay không?

Trả lời: Căn cứ Khoản 1đ Điều 76 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Như vậy, đối với trường hợp khi hộ gia đình sử dụng đất nhận khoán để nuôi trồng thủy sản khi bị thu hồi sẽ không được bồi thường về đất.

Đất nhà thờ được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Nghe nói đất nhà thờ sẽ được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, có đúng không ạ?

Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2013 có quy định đất thuộc nhà thờ là đất cơ sở tôn giáo.

Khoản 2 Điều 3 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 có quy định đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh bao gồm đất do cơ sở tôn giáo sử dụng sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Do đó, đất nhà thờ không sử dụng vào mục đích kinh doanh sẽ không phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ngược lại, sẽ phải chịu thuế này.

Trường hợp đất nhà thờ thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì sẽ không được miễn thuế theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010.

Như vậy, tùy theo trường hợp mà đất nhà thờ có phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay không.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.