Ghi hình cuộc biểu diễn mà không có sự đồng ý chủ sở hữu quyền của người biểu diễn bị phạt như thế nào?

Ngày hỏi:21/04/2022

Ghi hình trực tiếp lên video cuộc biểu diễn mà không có sự đồng ý chủ sở hữu quyền của người biểu diễn bị phạt như nào? Sao chép cuộc biểu diễn đã được ghi hình lên video mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn bị phạt như nào? Tôi có ghi hình lên video cuộc biểu diễn của một ca sĩ những chưa xin phép bên tổ chức chương trình biểu diễn thì bị phạt như nào? Tôi còn lấy một số nguồn bản ghi hình cuộc biểu diễn để sao chép mà chưa xin phép thì bị xử phạt như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Ghi hình trực tiếp lên video cuộc biểu diễn mà không có sự đồng ý chủ sở hữu quyền của người biểu diễn bị phạt như nào?

Căn cứ Điều 23 Nghị định 131/2013/NĐ-CP sửa đổi, thay thế bởi Khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2017/NĐ-CP quy định về hành vi xâm phạm quyền định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của người biểu diễn như sau:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi định hình cuộc biểu diễn trực tiếp trên bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Theo đó, ghi hình trực tiếp lên video cuộc biểu diễn mà không có sự đồng ý của tổ chức chương trình sở hữu quyền của người biểu diễn sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Buộc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Sao chép cuộc biểu diễn đã được ghi hình lên video mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn bị phạt như nào?

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 131/2013/NĐ-CP sửa đổi, thay thế bởi Khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2017/NĐ-CP về hành vi xâm phạm quyền sao chép cuộc biểu diễn như sau:

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép cuộc biểu diễn đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm hoặc dỡ bỏ bản sao cuộc biểu diễn dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Như vậy, hành vi lấy nguồn bản ghi hình cuộc biểu diễn để sao chép mà không được phép phép của chủ sở hữu quyền của người biểu diễn sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng biện pháp khắc phụ hậu quả như trên.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin